C-RC-0011R CIB, nástěnný ovladač, bílá/bíláTXN 133 77.01

C-RC-0011R CIB, nástěnný ovladač, bílá/bílá

DI
DO
AI 1x AI pro NTC 12k
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR Teplota
Vlhkost
5x kapacitní tlačítko
C-RC-0011R je programovatelný interiérový nástěnný ovladač k řízení vytápění (klimatizace), ventilace atd. Umožňuje nastavit časový program vytápění v rámci celého týdne, změnu režimu vytápění, měření teploty a vlhkosti v místnosti a měření externí teploty NTC čidlem.
Připojen je pomocí sběrnice CIB Common Installation Bus® k řídicí jednotce, která může poskytovat modulu další měřené hodnoty k zobrazení.
Displej umožňuje zobrazit 53 ikon 1 hlavní a 1 vedlejší hodnotu a jejich jednotky. Ve spodní části displeje se nachází 5 kapacitních tlačítek.

Modul je určen pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí. Skládá se ze dvou částí: dna a krytu s plošným spojem, svorkami a displejem. Upevňuje se pomocí 2 nebo 4 šroubů na instala4n9 krabici pod omítku o průměru 60 mm nebo na stěnu.

Modul je řešen jako standardní jednotka na CIB sběrnici, integrovaná do prostředí Mosaic.
 
Obj. číslo TXN 133 77.01
Teco kód TXN 133 77.01
Kategorie CFox Teco, dotykové ovladače
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
Instalační I/O sběrnice CIB 1x CIB slave
Parametry čidla teploty
Teplota - Typ sensoru Pt1000
Teplota - Rozsah měření 0°C ÷ 50°C
Teplota - Rozlišení 0,1 °C
Teplota - Přesnost měření typ. ±0,4 °C
Parametry čidla vlhkosti
Relativní vlhkost - Rozsah měření 0 ÷ 100 %RH
Relativní vlhkost - Rozlišení 1 % RH
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Maximální příkon 0,15 W
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 10 mA
Napájení z CIB - Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Napájení z CIB - interní jištění Ne
Rozměry a hmotnost
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 109 × 99 × 19,8 mm
Hmotnost cca. 125 g
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 3:2012 (mod IEC 60730-1:2010) - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Na stěnu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Rozsah provozních teplot okolí 0 °C až +50 °C
Provozní teplota maximání (°C) +50°C
Provozní teplota minimální (°C) 0°C
Rozsah skladovacích teplot –25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu 10 % až 95 % bez kondenzace
Atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3000m. n. m.)
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis Montáž do interiéru na stěnu
Popis Modul se montuje do svislé polohy na standardní instalační krabici s roztečí upevňovacích šroubů 60 mm nebo přímo na stěnu. Otvory pro upevnění jsou předlisovány ve spodním dílu jednotky C-RC-0011R. Spodní díl by měl být přišroubován na stěnu v pozici, kdy je čitelný nápis „LOWER“. Spodní díl a horní díl (s displejem) jsou zaklapnuty západkami, mírným zmáčknutím boků krabičky a lehkým tahem lze obě části od sebe oddělit.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Připojení modulu Modul je realizován jako modul sběrnice CIB, která zabezpečuje komunikaci i napájení modulu. Sběrnice CIB může mít libovolnou topologii a větvení až do vzdálenosti 500 m a až 32 jednotek na jedné větvi CIB. Masterem sběrnice CIB je základní jednotka FOXTROT s interním modulem nebo externí modul CF-1141 s verzí FW 1.8 a vyšší.Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Projekční podklady

PDF

C-RC-0011R - Základní dokumentace

190,67 kB
  • C-RC-0011R - C-RC-0011R je nástěnný interiérový ovladač s LCD displejem a 5 dotykovými tlačítky, s montáží buď na standardní instalační krabici, nebo na hladkou stěnu, určený zejména pro lokální ovládání topení, chlazení a větrání pro kancelářské budovy, jako...
  • Nástěnný ovladač vytápění C-RC-0011R - Interiérový ovladač s LCD displejem a 5 dotykovými tlačítky C-RC-0011R je určen zejména pro lokální ovládání topení, chlazení a větrání pro kancelářské budovy, jako dálkové ovládání pro topné systémy apod. Displej je vybaven řadou symbolů (viz te...