C-RC-0005RTXN 133 86

C-RC-0005R; CIB, dotykový ovladač pro hotelový pokoj, OLED display, 9x tlačítko, 2x AI/DI

DI 2x AI/DI
DO
AI 2x AI/DI viz DI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR Teplota
Vlhkost
Osvětlení
9 tlačítek,
OLED displej - 128x64 px
Obrázek Varianta Popis varianty
C-RC-0005R
C-RC-0005R je modul připojovaný přes sběrnici CIB Common Instalation Bus®. Jde o nástěnný ovladač s 9 kapacitními tlačítky a OLED displejem, určený pro hotelový pokoj či obdobnou místnost k nastavení žádané teploty a ventilace, požadavku na buzení, na úklid a signalizaci "Nerušit" (Do not disturb). Skleněná klávesnice je podsvícena a intenzitu lze plynule regulovat.

Má vestavěné sensory
- teploty,
- vlhkosti
- intenzity osvětlení
a navíc 2 univerzální AI/DI vstupy pro další externí sensory nebo kontakty.
 
Obj. číslo TXN 133 86
Teco kód TXN 133 86
Kategorie CFox Teco, dotykové ovladače
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
Instalační I/O sběrnice CIB 1x CIB slave
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 2
Počet vstupů ve skupině 2
Společný vodič GND svorka
AI - Rozsahy analogových vstupů (1)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI/DI1, AI/DI2
Napětí 0-2 V
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-100 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
DI: Vyvážený odporový vstup 2x 1k1 (tamper/0/1/tamper)
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 2,0 kΩ
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu
Parametry čidla teploty
Teplota - Rozsah měření 0°C ÷ 50°C
Teplota - Rozlišení 0,1 °C
Teplota - Přesnost měření typ. ±0,4 °C
Parametry čidla vlhkosti
Relativní vlhkost - Rozsah měření 0 ÷ 100 %RH
Relativní vlhkost - Rozlišení 1 % RH
Relativní vlhkost - Přesnost měření ±4 %
Parametry čidla osvětlení
Vlnová délka maximální citlivosti 580 nm
Osvětlení - Rozsah měření 250 lx ÷ 1000 lx
Osvětlení - Přesnost měření >5% - informativní
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Typický příkon 2 W
Maximální příkon 2 W
Tepelná ztráta modulu 2 W
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 85 mA
Napájení z CIB - Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Napájení z CIB - interní jištění Ne
Rozměry a hmotnost
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 123,5 x 81,5 x 32 mm
Hmotnost cca. 200 g
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP40 zepředu, IP20 zezadu
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Na stěnu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Rozsah provozních teplot okolí 0 °C až +50 °C
Provozní teplota maximání (°C) +50°C
Provozní teplota minimální (°C) 0°C
Rozsah skladovacích teplot –25 °C až +85 °C
Relativní vlhkost vzduchu 10 % až 95 % bez kondenzace
Atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3000m. n. m.)
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis Modul C-RC-0005R se montuje do svislé polohy s orientací na šířku do standardizované instalační krabice s roztečí otvorů 83,5 mm.

Modul C-RC-0005R se montuje na šířku pomocí upevňovacího rámečku (viz následující obrázek) buď :
1) do instalační krabice pod omítku Bticino typ 503E 106x71x52 mm a rámeček Italtronic typ P14001305C
2) do instalační krabice do sádrokartónu Bticino typ PB503 109x68x51 a rámeček Italtronic typ P14001305C
3) do otvoru 85x56 mm v plochém panelu pomocí sady TXF 790 29 obsahující příložky, podložky a montážní šrouby.

Instalační krabice, rámečky a sady nejsou součástí dodávky, musí se objednat samostatně!
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Připojení modulu Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Pokyny Čištění skleněného panelu se provádí prostředky vhodnými pro skleněné plochy, které neobsahují žádná rozpouštědla.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-RC-0005R - Základní dokumentace

137,87 kB

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs)

13,18 MB
PDF

Peripheral modules on the CIB Common Installation Bus(R) (en)

4,66 MB

Projekční podklady

DWG

C-RC-0005R

127,48 kB
DXF

C-RC-0005R

339,76 kB
DWG

C-RC-0005R

52,65 kB
DXF

C-RC-0005R

47,20 kB

Schéma

C-RC-0005R

C-RC-0005R

23,77 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
PDF

Foxtrot - EC Declaration of conformity

295,20 kB
  • obsluha C-RC-0005R - C-RC-0005R je hotelový nástěnný ovladač s kapacitními tlačítky určený k nastavení teploty a ventilace v místnosti, požadavku na buzení, úklid a DND (nerušit). Umožňuje měření teploty, vlhkosti a intenzity osvětlení v místnosti, připojení 2 univerz...
  • C-RC-0005R - Hotelový ovladač C-RC-0005R  je vybaven kapacitními tlačítky (viz obrázek níže) a OLED displejem. Tlačítka umožňují snadno a intuitivně změnit požadovanou teplotu v místnosti, parametry větrání nebo klimatizace, dále umožňují, je-li to v ob...
  • Skleněný ovladač C-RC-0005R - Pro hotely, penziony a podobné zařízení je připraven hotelový ovladač C-RC-0005R . Modul je vybaven několika kapacitními tlačítky (viz obr...) a OLED displejem. Tlačítka umožňují snadno a intuitivně změnit požadovanou teplotu v místnosti, parametr...
  • C-KY-0001R - ...  Modul C-KY-0001R se instaluje na instalační krabici, popis upevnění a vhodných krabic je popsán v článku C-RC-0005R , pouze je o 90° otočen.  ...

Nejsou dostupná žádná data.