C-EM-0401M-P035TXN 133 22.13

C-EM-0401M-P035; CIB rychlý elektroměr 35 A, napájení 230 V AC/DC, 4x U, 4x I, 4x průvlekový transformátor JP5W

DI
DO 1x RO
AI 4x U (230 V AC)
4x I (trafo 35A AC)
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR 4x proudové trafo 35 A
Obrázek Varianta Popis varianty
C-EM-0401M-P035
Modul C-EM-0401M-P035 je rychlý 4 kvadrantový elektroměr / kvalitoměr poskytujícího veškeré parametry odebírané i dodávané energie každých 200 ms pro čtyři fáze. Lze jej využít jak pro jedno třífázové a jedno jednofázové měření zároveň tak i pro čtyři saostatná jednofázová měření. Měření je nepřímé, proudy jsou snímány průvlekovým proudovými transformátory v rozsahu do 35 A, které jsou součástí dodávky. Modul disponuje jedním reléovým výstupem řízeným implementovanou funkcí napěťové a frekvenční ochrany. Rozsah sledovaného napětí a frekvence včetně reakčních časů a doby opětovného obnovení po odeznění příčiny aktivace ochrany lze nastavit parametricky z aplikačního programu v základním modulu.

Modul je určen do rozvaděče na DIN lištu. K základnímu modulu Foxtrotu se připojuje přes dvouvodičovou sběrnici CIB Common Installation Bus®.
Obj. číslo TXN 133 22.13
Teco kód TXN 133 22.13
Kategorie CFox - Moduly na DIN lištu
Tagy Prodej a výroba ukončeny
Napájení
Tepelná/výkonová ztráta modulu 4 W
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-EM-0401M - Základní dokumentace

855,07 kB, (CS, EN)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

DXF

C-EM-0401M - Technický výkres M01 DXF

504,55 kB
DWG

C-EM-0401M - Technický výkres M01 DWG

149,96 kB
DWG

C-EM-0401M - Technický výkres S01 DWG

49,40 kB
DXF

C-EM-0401M - Technický výkres S01 DXF

63,96 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.