ID-36TXN 054 50.01

ID-36 Operátorský panel, rezistivní TFT panel 10", provedení do panelu

DI
DO
AI
AO
COM 1x ETH
1x RS-485
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
ID-36
ID-36 Operátorský panel je určen pro spolupráci se systémy TECOMAT TC700, TC800 a Foxtrot. Uživatelské obrazovky se vytvářejí v programovacím prostředí Mosaic nástrojem WebMaker a jsou totožné se stránkami, které jsou v Tecomatu dostupné přes webový server.
Panel má podsvícený dotykový LCD displej s rozlišením 800x600 bodů. Je napájen z externího zdroje 24 V DC. Komunikace mezi řídicím systémem a panelem ID-3x probíhá po rozhraní Ethernet 100Base-TX nebo po sériové lince s rozhraním RS-485 protokolem EPSNET nebo protokolem TCL2.
Panel ID-36 je určen pro zástavbovou montáž.
Obj. číslo TXN 054 50.01
Teco kód TXN 054 50.01
Kategorie HMI - Grafické dotykové panely
Tagy Prodej a výroba ukončeny
COM - Komunikace - IP/Ethernet
Rozhraní Ethernet 10/100 Mb (ETHx) 1
Parametry displeje
Charakteristika Barevný TFT LCD
Úhlopříčka 10,4"
Rozlišení 800 x 600 bodů
Počet barev 256k
Podsvícení LED
Životnost podsvícení typ. 20 000 hod
Dotykový panel Rezistivní
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Typický příkon 7 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 450 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 275 x 216 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2: 2005 (idt IEC61131-2:2003) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP54 - čelní panel, IP20 - celý výrobek
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II dle ČSN 33 0420-1
Typ zařízení Do panelu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Skladovací prostředí Suché čisté prostory bez vodivého prachu, agresivních plynů nebo par kyselin po dobu nepřesahující dobu záruky.
Přepravní teploty -25°C až -70°C
Přepravní prostředí Krytý dopravní prostředek, dopravní obaly nesmí být vystaveny účinkům deště a sněhu
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008 (idt IEC 60068-2-6:2007), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Panel ID-36 je určen pro zástavbovou montáž, čelní panel je vyroben z hliníku. Zezadu je
panel chráněn pouze krycím plechem s krytím IP20. K připevnění slouží deset kovových
příchytek s upevňovacími šrouby, které jsou jeho součástí. Montážní otvor by měl mít rozměry
264x205 mm.
Operátorské panely nesmějí být vystaveny přímému slunečnímu záření.
Připojení
Popis připojení The supply voltage of the 24 V DC source is connected to the removable terminal block on the +24 V terminals and
GND, the GND terminal is not galvanically separated from the metal parts of the panel. The clamp is constructed
for screw connection of conductors with a cross-section from 0.5 to 1.5 mm2. It is output on the same terminal block
even RS-485 interface (terminals TxRx+ and TxRx-), EPSNET or TCL2 mode is set by software
in the panel configuration dialog. In the Mosaic environment, the appropriate channel mode must be set
RS-485 (PC for EPSNET protocol) or add a panel in the I/O configurator on the TCL2 bus.
The terminals marked CIB+ and CIB- are prepared for the CIB interface, in the current HW version of the panel
are not used.
Alternatively, the panel can be powered via the Ethernet interface cable, when the supply voltage is 24 V
connects to unused pairs 4/5 and 7/8, the polarity does not matter in this case. Appropriate passive
power injection modules can commonly be purchased at computer hardware stores (often
marked as a PoE module, even though it is not a Power over Ethernet standard).
The ETHERNET interface is connected to a standard 8-pin RJ 45 socket
performed with commonly available cables
Připojení přes konektory Vyjímatelná svorkovnice se šroubovací svorkou, vodič max. 1,5 mm2
Připojení Ethernetu RJ-45
Obsluha
Konfigurace modulu Po zapnutí se na displeji zobrazí výchozí stránka. Pokud je navázána komunikace s PLC a
PLC je v režimu RUN, začne panel automaticky z PLC nahrávat definice uživatelských
obrazovek a přejde do režimu RUN. Když je PLC v režimu HALT nebo není dostupné, zůstane
na panelu zobrazena výchozí stránka s nápisem "HALT" nebo "Connecting to PLC...". Protože
panel komunikuje s PLC protokolem EPSNET, není uveden v HW konfiguraci PLC a jeho
odpojení nemá na stav PLC vliv.
V pravém dolním rohu výchozí stránky je umístěno tlačítko "Setup". Stiskem tohoto tlačítka se
vyvolá dialog pro nastavení parametrů, jako např. typ připojení k PLC, IP adresa PLC, IP
adresa panelu, doba pro zhášení displeje, výchozí motiv vzhledu a další. Je zde také
zobrazena velikost projektových souborů, které jsou v panelu uloženy. Pokud by vlivem častého
střídání projektů došlo k vyčerpání místa (do ID-3x lze uložit cca 28MB dat) nebo by se snížila
rychlost vyhledávání souborů, je možné tyto soubory tlačítkem "Clear" odstranit (soubory
projektu, které panel ke své činnosti potřebuje, si automaticky stáhne z PLC znovu). Uložení
parametrů se provádí tlačítkem "Save".
Pokud je třeba změnit parametry v režimu RUN, lze konfigurační dialog vyvolat kliknutím
nejprve do levého horního a potom do pravého dolního rohu displeje.
K panelu je možné se připojit i pomocí webového prohlížeče na portu 8080. Pokud má panel
nastavenu IP adresu např. 192.168.134.178, stačí do webového prohlížeče zadat adresu ve
tvaru http://192.168.134.178:8080 a webový prohlížeč zobrazí konfigurační stránky panelu. Lze
tam nastavovat obdobné parametry jako po stisku tlačítka "Setup" přímo na panelu, ale navíc je
zde umístěna stránka, která slouží pro upgrade firmwaru panelu nebo zobrazení ladicích
informac
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Pokyny K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie jako aceton, toluen, ethanol, isopropylalkohol
apod. Prach uvnitř zařízení odstraňujte proudem vzduchu nebo odsátím. Rámeček a čelní panel
čistěte měkkou tkaninou napuštěnou ředěným saponátovým přípravkem. K čištění zaprášeného
nebo znečistěného dotykového panelu displeje používejte suchou měkkou tkaninu, např. utěrku
na čištění brýlí. Nečistoty odstraňujte šetrně, aby nedošlo k poškrábání povrchové vrstvy.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

ID-36 - Základní dokumentace

167,08 kB
PDF

ID-36 - základní dokumentace cs

1,72 MB, (CS)

Firmware

TXT

Firmware ID-36 - historie změn

18,46 kB
TGZ

Firmware ID-36 v.7.6

32,60 MB

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB
 • Grafické panely 10“ displej, ID-36 - Operátorský panel ID-36 je určený pro spolupráci se systémy TECOMAT TC700 a Foxtrot. Uživatelské obrazovky se vytvářejí v programovacím prostředí Mosaic nástrojem WebMaker a jsou tedy totožné se stránkami, které jsou dostupné přes webový server....
 • Grafické panely 4,3“ displej, ID-31, ID-32 - ...90° a následným utažením šroubů.  Obr. 1 Zapojení konektorů a připojení napájení panelů ID-32, ID-31 a ID-36   Obr. 2 Mechanické rozměry a umístění konektorů modulu ID-32  Poznámky: Na z...
 • Operátorské panely - K dispozici k systémům Foxtrot (částečně i k TC700) je několik typů operátorskýuch panelů: ID-31/ID-32 ID-36 ID-14 ID-16
 • ID-36 - Dobrý den, lze z aplikačního SW rozsvítit displej panelu ID-36, který je v režimu spořiče obrazovky? Děkuji.
 • Zapomenuté přístupové heslo do nastavení panelu ID-36. - Dobrý den. Stalo se mi při instalaci operátorského panelu ID-36, že jsem nastavoval přístupové heslo do nastavení a překlikl jsem se. A následně potvrdil. Je nějaký postup, jak heslo resetovat??? (Z problému jsem se již dostal zkoušením možných ch...
 • Šipka ukazatele myši na panelu ID-36 - Dobrý den, mám panel ID-36 a chtěl jsem se zeptat zda je nějak možné zakázat zobrazování šipky při dotyku. V dokumentaci jsem to nějak nenašel a vzhledem k tomu, že mám panel pokrytý virtuálními tlačítky reagujícími na dotek, působí tam ta šipka, kt...
 • Firmware pro ID-36 - Dobrý den, na webu máte v sekci downloadu odkaz se seznamem změn v aktualizovaném firmware pro ID-36 panel, ale nikde jsem nenašel, kde získat tento firmware ani jak jej nahrát do panelu, ale objevil jsem sám, ze asi jediná možnost bude asi přes ser...
 • update firmware pro ID-36 - Dobrý den, mam Foxtrot2 PLC CP-2005 připojený do LAN přes eth1 a ID-36 panel připojený k eth2 (včetně napájení). Na webu jsem našel, že existuje novější verze firmware pro ID-36 než moje v. 7.0, ale nenašel jsem nikde popis jak firmware updatuji. Fi...
 • Autorizace displeje ID-36 - ...duje prihlasovaci udaje. Pokud v MOSAIC zadam v automatickem prihlaseni MAC, pripadne MAC nastavim na "pro operatorsky panel ID-36", displej funguje a zobrazi, co ma.  Je potreba jeste nastavit neco dalsiho, pripadne jak autorizaci resit?...
 • Odkaz na webové stránce - 2 - ...a webové stránce", kdy se stiskem tlačítka realizovalo nastavení proměnné a zároveň skok na jinou stránku. Operátorský panel ID-36 provádí operaci korektně ale webový prohlížeč MS Edge nikoliv. Provedl jsem změnu, kdy dojde pouze k nastavení proměnn...
 • Odkaz na webové stránce. - Dobrý den. Mám dotaz na důvod rozdílného chování webového rozhraní na panelu ID-36 a ve webové prohlížeči. Webový prohlížeč je MS Edge, aktualizovaný. Ve WebMakeru vytvořím tlačítko, které nastaví hodnotu do proměnné a zároveň slouží jako hypertex...
 • ID-36 - A jaká by byla možnost realizace Foxtrot 2 a ID-36 připojené prostřednictvím TCL2 ???  
 • Šipka ukazatele myši na panelu ID-36 - ID-36 neznám, ale mohlo by to být stejné jako na ID-31/32, kde lze vlastnosti kurzoru nastavit na servisním webserveru běžícím na portu 8080. Viz zmínku o něm v Základní dokumentaci. Jiná dokumentace k panelům ID-3x asi neexistuje.
 • Firmware pro ID-36 - .... Je možné i to, že se na některé dotazy nedostane. Rozhodně v tom není úmysl. Pokud se publikuje nový firmware k panelům ID-36, najdete ho na záložce software na stránce panelu. Stejně tak jako tam najdete na záložce Dokumentace i manuál k panelu...
 • update firmware pro ID-36 - Dobrý den, Firmware Updater panel ID-36 nenajde, protože není připojen na systémovou sběrnici TCL2, ale na ethernet. Vůči PLC se tedy chová stejně jako jiné počítače v síti. V každém případě ale aktualizace firmwaru ID-36 přes Firmware Updater ne...
 • Autorizace displeje ID-36 - ...ějaká řešení přicházejí v úvahu, ale znamenalo by to nějaký vývoj a programování jak na straně Mosaicu, tak na straně fw pro ID-36. Pak by záleželo na opakovatelnosti, jestli by se ten vývoj vůbec vyplatil. To už bychom neřešili tady přes portál, ale...
 • Maximální počet panelů (webových spojení) u TC7004 - ...Kvůli dálkovému připojení potřebuji nechat jedno spojení pro Mosaic přes ethernet. Potřebuji připojit 6 panelů, nejlépe asi ID-36. Je nutné mít možnost z kteréhokoliv panelu ovládat kterékoliv pracoviště. Kvůli počtu vstupů a výstupů nemohu použít f...
 • Připojení panelů ID-3x - ...IP adresami a zároveň to zlevnit. K dokumentu TXV 054 44 - tam se tohle právě nepíše. Ta citace je z dokumentu TXV 054 50 (ID-36). Dokumentace k ID-31/32 je zřejmě neaktualizovaná, ale fungovat to asi bude úplně stejně....