SX-1162TXN 111 62

SX-1162; ETH switch, 5x 10/100base TX; IEEE802.3, unmanaged

DI
DO
AI
AO
COM
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
SX-1162
SX-1162; ETH switch, 5x 10/100base TX; IEEE802.3, unmanaged
Obj. číslo TXN 111 62
Teco kód TXN 111 62
Kategorie Komunikace - Ethernet
Tagy -
Napájení
Tepelná ztráta modulu 2 W
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

SX-1162 - Základní dokumentace

100,22 kB, (CS, EN, RU, DE)

Schéma

SX-1162

SX-1162

14,96 kB, (CS, EN, RU, DE)

Projekční podklady

DWG

SX-1162 - technický výkres M01 DWG

46,89 kB, (CS, EN, RU, DE)
DXF

SX-1162 - technický výkres M01 DXF

56,06 kB, (CS, EN, RU, DE)
DWG

SX-1162 - technický výkres S01 DWG

45,58 kB, (CS, EN, RU, DE)
DXF

SX-1162 - technický výkres S01 DXF

49,95 kB, (CS, EN, RU, DE)

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • Připojení více CF-2141 - ...emotala komunikace ostatních? Pokud by bylo nutné oddělit i kabeláž, je možné použít jakýkoli switch, nebo jen vámi dodávaný SX-1162? Můj záměr je CIB mastery rozmístit do různých podlaží a využít stávající rozvody LAN, možnost přiřazovat VLAN mám n...