Rám RM-8940 (10x 12mm)TXN 189 40

RM-8940; Rám pro 10 pozic (modul 12 mm)

Rámy řady RM-894x tvoří nosný základ všech sestav PLC TECOMAT TC800.
  • Tvoří je DIN lišta podle ČSN EN 60715 se šířkou 35 mm a hloubkou 7,5 mm, do které je vložena systémová sběrnice.
  • Jsou dodávány v pěti rozměro­vých variantách. pro 10, 14, 18, 22 a 27 modulů šíře 12mm.
  • Rámy obsahují osmi-vodičovou systémovou sběrnici v otevřeném provedení bez konektorů.
  • Do DIN lišty se vloží a zajistí pomocí úchytů na obou koncích rámu.
  • Jednotlivé moduly lze poté osadit na sběrnici v libovolném místě s výjimkou prostoru úchytů rámu.
  • Moduly se sběrnicí se mechanicky upevňují k DIN liště pomocí západek integrovaných do pouzdra každého modulu.
Obj. číslo TXN 189 40
Teco kód TXN 189 40
Kategorie TC800 - Rámy PLC
Tagy -
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) Sběrnicový díl je pasivní a slouží k rozvodu napájení 24 V DC pro systémovou a odděleně pro I/O část osazených modulů.
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Vestavné
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Skladovací relativní vlhkost Max. 80 % bez kondenzace par
Skladovací prostředí Suché čisté prostory bez vodivého prachu, agresivních plynů nebo par kyselin po dobu nepřesahující dobu záruky.
Přepravní teploty -25°C až -70°C
Přepravní prostředí Krytý dopravní prostředek, dopravní obaly nesmí být vystaveny účinkům deště a sněhu
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008 (idt IEC 60068-2-6:2007), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Rám obsahuje systémovou sběrnici v otevřeném provedení bez konektorů a je dodáván v pěti rozměro­vých variantách. Do DIN lišty se vloží a zajistí pomocí úchytů na obou koncích rámu. Jednotlivé moduly lze poté osadit na sběrnici v libovolném místě s výjimkou prostoru úchytů rámu. Moduly se mechanicky upevňují k DIN liště pomocí západek integrovaných do pouzdra každého modulu.
Zakrytí neobsazené části sběrnice
Pro zakrytí neobsazené části sběrnice na rámu (zakrytí volně přístupné elektrické části sběrnice) jsou k dispozici krytky, které se dodávají ve spojené sadě 8 ks po 10 mm šířky zakrytí, (obr.2.4). Potřebný počet krytek se odlomí a nacvakne na DIN lištu přes zakrývanou sběrnici. Objednací číslo sady je TXN 189 60.
 
Obsluha
Konfigurace modulu Sběrnicový díl nevyžaduje žádnou konfiguraci ani nastavení
Uvedení do provozu Sběrnicový díl nevyžaduje žádné další kroky k uvedení do provozu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Projekční podklady

ZIP

TC800 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01

487,65 kB
KNI

TC800 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

116,21 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

TC800 - CE prohlášení o shodě (cs)

292,20 kB
PDF

TC800 - CE Declaration of Conformity (en)

709,29 kB

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.