Knihovna ModbusRTUlibTXV 003 52

Knihovna ModbusRTUlib obsahuje deklarace funkcí, funkčních bloků, datových typů a globálních proměnných pro komunikaci Modbus RTU master a slave po sériové lince a obdobně komunikaci Modbus TCP master slave v sítích Ethernet.

DI
DO
AI
AO
COM
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
Knihovna ModbusRTUlib
Knihovna ModbusRTUlib obsahuje deklarace funkcí, funkčních bloků, datových typů a globálních proměnných pro komunikaci Modbus master. Knihovna ModbusRTUlib používá některé funkce z knihoven ComLib a CrcLib.
Knihovna je dodávaná jako součást instalace prostředí Mosaic od verze v 2.0.25.0. Funkce a funkční bloky knihovny ModbusRTUlib jsou podporovány v centrálních jednotkách řady K (TC700 CP-7004 a všechny varianty systému Foxtrot) od verze v 5.7. a vyšší.

Modbus RTU je otevřený sériový protokol zveřejněný firmou Modicon již v roce 1979. Modbus standard je definován jako aplikační vrstva v 7 úrovňovém OSI modelu, která vykonává „Client/Server“ komunikaci mezi dvěma zařízeními spojenými různými typy sběrnic, nebo komunikačními sítěmi. Na sériových linkách protokol provádí výměnu dat mezi jednou stanicí „master“ a jednou nebo více stanicemi „slave“ v jednom okamžiku. To znamená, že jedna stanice řídí komunikaci a ostatní stanice odpovídají na dotazy.

Varianta pro Ethernet se nazývá Modbus TCP. Má v sítích Ethernet vyhrazené své číslo portu 502. Princip přenosu dat a a komunikační funkce jsou stejné jako u Modbus RTU. V sítích Ethernet může komunikace probíhat současně i mezi více klienty a více servery najednou.

Knihovna ModbusRTUlib umožňuje realizovat komunikaci v obou režimech, tedy PLC Tecomat v roli serveru (slave) nebo klienta (master).

 
Obj. číslo TXV 003 52
Teco kód TXV 003 52
Kategorie Mosaic - Knihovny funkčních bloků
Tagy -

Dokumentace HW

PDF

ModbusRTULib_cs

705,78 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.