IB-7310TXN 173 10

IB-7310, 64xDI, GO, pro externí moduly IB-04xx

DI 64x DI
DO
AI
AO
COM 1x TCL2
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
IB-7310
Modul IB-7310 je určený pro snímání až 64 binárních signálů 24 V DC se společnou svorkou mínus, Typ 3. Modul je osazen čtyřmi konektory, na každý je vyvedeno vždy 16 vstupů, na které je přiváděno napětí ze externího zdroje napájecího napětí 24 V DC.

Tyto vstupy jsou určeny především pro připojení externích modulů řady IB-04xx. Externí moduly IB-04xx jsou konstrukčně přizpůsobeny instalaci na DIN lištu. Pro modul IB-7310 unifikují binární signály z různých napěťových úrovní a integrují ochrany těchto vstupů.
Obj. číslo TXN 173 10
Teco kód TXN 173 10
Kategorie TC700 - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů
Tagy Prodej a výroba ukončeny
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 64
Počet skupin binárních vstupů 8
Organizace binárních vstupů do skupin    8x DI(DI0-DI7)
+ 8x DI(DI8-DI15)
+ 8x DI(DI16-DI23)
+ 8x DI(DI25-DI31)
+ 8x DI(DI32-DI39)
+ 8x DI(DI40-DI47)
+ 8x DI(DI48-DI55)
+ 8x DI(DI56-DI63)
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI0 - DI63
Počet vstupů ve skupině 8
Společný vodič skupiny minus
Typ vstupu Typ 3 (IEC)
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ano, i mezi skupinami
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Vstupní napětí pro log. 0 0 V DC; -15 V DC min; 5 V DC max.
Vstupní napětí pro log. 1 24 V DC; 15 V DC min.; 30 V DC max.
Vstupní proud při log. 1 3 mA
Zpoždění z log. 0 na log. 1 5 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 5 ms
Izolační napětí mezi vstupy a vnitřními obvody 500 V
Izolační napětí mezi skupinami vstupů navzájem 500 V
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC; Napájení ze systémové sběrnice
Externí napájení vstupních obvodů - napětí 24 V DC/AC
Externí napájení vstupních obvodů - odběr proudu jedné skupiny, max. 30 mA
Odebíraný příkon ze zdroje systému 1,5 W
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 300 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 30 x 198 x 137 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN 33 0600: 1995
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-3:1995 (mod IEC 364-3:1993)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 61131-2
Přepěťová kategorie instalace II dle ČSN 33 0420-1
Typ zařízení Vestavné
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Instalace modulu do nosného rámu systému TC700 se provádí dle TXV 004 02. Mechanické rozměry jsou uvedeny v dokumentaci TXV 004 02.
Připojení
Připojení I/O - vstupů/výstupů Konektor IDC pro ploché kabely, vidlice s vysouvacím mechanizmem
Kódování konektoru Modul je osazen dvěma shodnými a shodně kódovanými konektory. Sada konektorů se objednává samostatně pod objednacím číslem TXN 102 40. Konektory je možné opatřit kódem pro zabránění zasunutí konektoru do jiného typu modulu. Vidlice v modulu je již opatřena kódem ve výrobě, protikus (konektor) si zákazník kóduje sám dle postupu, uvedeného v příbalu konektoru. Kód modulu je znázorněn na obrázku
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po zasunutí do rámu a zapnutí napájení plně připraven k činnosti a nenastavují se na něm žádné další prvky.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

IB-7310 - Základní dokumentace

179,67 kB, (CS, EN)
PDF

Konektory TC700 - Základní dokumentace

105,65 kB

Uživatelské příručky

PDF

Digitální moduly TC700

1,76 MB, (CS)

Projekční podklady

PDF

TC700 Příručka projektanta

1,61 MB, (CS)

CE - Prohlášení o shodě

PDF

TC700 - CE Prohlášení o shodě (cs)

324,45 kB, (CS)
  • Binární vstupní modul IB–7310  - Modul IB-7310 je určený pro snímání až 64 binárních signálů 24 VDC se společnou svorkou mínus, typ 3 a je určen především pro připojení externích modulů na DIN lištu řady IB-04xx. Modul je osazen čtyřmi konektory, na které je vyvedeno vždy 16 vstupů...
  • Tabulka příkonů modulů TC700, výpočet počtu zdrojů - ...1.8 W IB-7303 1 W IB-7305 0.8 W IB-7310 1.5 W IB-7311 1.5 W OS-7401 0.8 W...
  • DIGITÁLNÍ VSTUPNÍ MODUL IB-0404 - ...lečnou svorkou minus z řízené technologie a jejich převedení do modulu řídicího systému (např. připojení k modulům IB-7310, IB-7311, a IS-7510 systému TC700). Modul je osazen svorkovnicí s pružinovými kontakty, stav vstupu je indikován...
  • DIGITÁLNÍ VSTUPNÍ MODUL IB-0403 - ...se společnou svorkou z řízené technologie a jejich převedení do modulu řídicího systému (např. připojení k modulům IB-7310, IB-7311, a IS-7510 systému TC700). Modul je osazen svorkovnicí s pružinovými kontakty, každý vstup je chráněn p...
  • DIGITÁLNÍ VSTUPNÍ MODUL IB-0402 - ...lečnou svorkou minus z řízené technologie a jejich převedení do modulu řídicího systému (např. připojení k modulům IB-7310, IB-7311, a IS-7510 systému TC700). Modul je osazen svorkovnicí s pružinovými kontakty, každý vstup je chráněn p...
  • DIGITÁLNÍ VSTUPNÍ MODUL IB-0401 - ...ojením dvouvodičových nebo třívodičových čidel a jejich převedení do modulu řídicího systému (např. připojení k modulům IB-7310, IB-7311, a IS-7510 systému TC700). Modul je osazen svorkovnicí s pružinovými kontakty a stav každého vstupu je...
  • EXTERNÍ VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ MODULY    - ...na DIN lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411 a IS-7510.   Propojení mezi moduly TC700 a externími moduly:...

Nejsou dostupná žádná data.