CF-2141TXN 121 41

CF-2141; CIB; 1x master sběrnice CIB s napájením, celkem pro 32 slave, komunikace s CP: Ethernet - pouze pro Foxtrot 2

DI
DO
AI
AO
COM 1x ETH
1x CIB master
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
CF-2141
CF-2141; Jednokanálový externí master sběrnice CIB, komunikace s CP - Ethernet
Obj. číslo TXN 121 41
Teco kód TXN 121 41
Kategorie CFox - Systémové moduly
Tagy -
COM - Komunikace - IP/Ethernet
Rozhraní Ethernet 10/100 Mb (ETHx) 1
COM - Systémové sběrnice
Instalační I/O sběrnice CIB 1x CIB master (1x 1A)
Rozsah adres větve instalační sběrnice CIB 32 I/O modulů rodiny CFox
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Typický příkon 27 W
Maximální příkon 27 W
Tepelná ztráta modulu 1 W
Jištění interní Ano
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 1,5M
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 23x90x58 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Rozsah provozních teplot okolí –20 °C až +55 °C
Rozsah skladovacích teplot –25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu 10 % až 95 % bez kondenzace
Atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Připojení
Připojení Ethernetu RJ-45
Připojení CIB konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Na modulu nastavíme správnou adresu. Komunikace na CIB lince je indikována blikající zelenou LED. Nepřítomnost nakonfigurovaného modulu na CIB sběrnici je indikována blikáním červené LED.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

CF-2141 Základní dokumentace

407,01 kB, (CS, EN)
PDF

CF-2141 - Základní dokumentace (cs)

1,41 MB, (CS)

Projekční podklady

DWG

CF-2141 technický výkres M01 DWG

126,29 kB
DXF

CF-2141 technický výkres M01 DXF

391,24 kB
DWG

CF-2141 technický výkres S01 DWG

45,69 kB
DXF

CF-2141 technický výkres S01 DXF

48,17 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot 2 - CE prohlášení o shodě (cs)

699,75 kB, (CS)
PDF

Foxtrot 2 - EC Declaration of conformity (en)

590,15 kB
  • Připojení více CF-2141 k jedné CP-2005 - Následující příklad uvádí datové propojení více master modulů CF-2141 k jednomu základnímu modulu Foxtrot 2 s využitím ethernetového switche SX-1161 . V příkladu není uvedeno zapojení napájení. Záleží na umístění jednotlivých CF-2141 (při um...
  • CF-2141 CIB master pro Foxtrot 2 - Modul CF-2141 je master CIB sběrnice pro systém Foxtrot 2 (centrální jednotky CP-2xxx), který umožňuje připojit jednu CIB linku (až 32 CIB jednotek). Modul CF-2141 poskytuje interně plnohodnotné napájení CIB linek (obsahuje interní oddělovací člen...
  • CENTRÁLNÍ MODULY TC800 - ...e realizována jak datová komunikace tak i napájení modulů. K systému TC800 lze připojit až 7 externích CIB  masterů CF-2141 pomocí sběrnice ETCL přes rozhraní Ethernet ETH1 nebo ETH2. CIB  master CF-2141 obsahuje 1 linku sběrnice C...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...kB databox, LCD-7mm, CH1-4, 1xCIB, 1x TCL2 CP-2090, 8,0 W TXN 121 41 Modul CF-2141 (jednokanálový externí master sběrnice CIB; 1,5M) CF-2141 4,0 W TXN 133 03...
  • Připojení více CF-2141 - Dobrý den, V pokynech k CF-2141 se uvádí , že na ETH rozhraní, kam je připojeno CF-2141 již nesmí být jiný druh zařízení. Je možné nutné toto zajistit i HW odělením kabeláže, nebo postačí separátní VLAN? Předpokládám, že CF-2141 ani Foxtrot neumí t...
  • propojení CP-2005 a CF-2141 - Dobrý den, Rád bych se zeptal, jak nastavit ETH port na CP-2005 pro komunikaci s CIB masterem CF-2141? ETH1 mám propojený s CIB masterem eth. kabelem (15cm). Po restartu signálky na eth. portech parkrát probliknou a pak již jen svítí. Nápověda v m...
  • Jak upgradovat CP-1000 na CP-2000, když k CF-1141 nevede UTP - ...Ve starší instalaci je CP-1000 se dvěma CF-1141 v pobočných rozvaděčích na jiných podlažích. Zvažujeme upgrade na CP-2000 s CF-2141 místo CF-1141. Ale sběrnice TCL2 od CP-1000 k pobočným CF-1141 (v budoucnu CF-2141) není vedena kabelem UTP. Jsou po...
  • propojení CP-2005 a CF-2141 - ...počátku EBUS). IP adresu nastavovat nemusíte. Ethernetový port musí být vyhrazen jen pro komunikaci mezi centrálou a mastery CF-2141. Viz https://www.tecomat.cz/modules/DownloadManager/download.php?alias=txv00413_01_foxtrot_perifcib_cfox_cz-1, k...
  • Jak upgradovat CP-1000 na CP-2000, když k CF-1141 nevede UTP - Je to situace, která jednoznačné a jednoduché řešení nemá. Napadá mě varianta s umístěním modulů CF-2141 do stejného rozváděče jako CP-2000 a místo TCL2 by se po těch položených kabelech poslala sběrnice CIB, ovšem z popisu nepoznám, jestli v těch p...
  • CIB master CF-1141 na Foxtrot2 - CIB mastery CF-1141 nebude možné použít dohromady s Foxtrotem 2 ani do budoucna. Ve vývoji jsou nové mastery CF-2141, které je v instalacích nahradí. Tyto mastery již nebudou připojené přes TCL2, ale přes ethernet. Důvodem je jiná koncepce komunikac...