C-WS-0400R-LogusTXN 133 57

C-WS-0400R-Logus; CIB, Přístroj ovladače s krátkocestným ovládáním, 4x tlačítko, 2x LED červená/zelená, 2x AI/DI, 1x teplota interní

DI 2x AI/DI
4x tlačítko
DO 2x LED zelená
2x LED červená
AI 2x AI/DI viz DI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR 1x teplota
Obrázek Varianta Popis varianty
C-WS-0400R-Logus
C-WS-0400R-Logus je ovladač na stěnu s
- 2 krátkocestnými tlačítky
- 2x LED červená
- 2x LED zelená
- 1x interním sensorem teploty
na sběrnici CIB Common Instalation Bus®, k němuž můžou být připojena 2 externí čidla teploty nebo kontakty.
Obj. číslo TXN 133 57
Teco kód TXN 133 57
Kategorie CFox - LOGUS, Kryty a přístroje
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 2
Počet skupin binárních vstupů 1
Organizace binárních vstupů do skupin 2x AI/DI (DI/AI1, DIAI2)
 
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Typ vstupu mikrospínačové tlačítko
DO/RO - Organizace binárních výstupů
Organizace binárních výstupů do skupin 2x LED zelená,
2x LED červená
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Napětí 0-2 V
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-100 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
Chyba měření teploty ± 1°C
Perioda obnovení AI 5 s typicky
Parametry čidla teploty
Teplota - Typ sensoru NTC 12k
Teplota - Rozsah měření -10 ÷ +55 °C
Teplota - Doba ustálení 150 min.
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Maximální příkon < 0,5 W
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 15 mA
Napájení z CIB - Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 86 × 86 × 38 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Typ zařízení Na stěnu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –10 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Modul čidla se montuje do svislé polohy na standardní instalační krabici s roztečí upevňovacích šroubů 60 mm.
Postup:
1. Připojit vodiče k další elektroinstalaci
2. Přišroubovat modul spínače na instalační krabici    (pozor na polohu)
3. Zacvaknout rámeček
4. Nasunout a zacvaknout hmatník
Připojení
Popis připojení Ovladač s krátkocestným ovládáním s možností připojení externích čidel je realizován jako standardní jednotka na dvouvodičovou sběrnici CIB, která zabezpečuje komunikaci a napájení celého čidla. Sběrnice CIB může mít libovolnou topologii a větvení až do vzdálenosti 500 m a až 32 jednotek na jedné větvi CIB. Masterem sběrnice CIB je základní jednotka FOXTROT nebo externí modul, například CF-1141.Další informace jsou v příručce “Periferní moduly na sběrniciCIB” TXV 004 13.
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Pokyny Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést montáž nebo demontáž modulu, se provádějí vždy při vypnuté sběrnici CIB.

Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-WS-0400R-Logus - Základní dokumentace

123,72 kB

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • C-WS-0x00R-Logus - ...CIB  jsou k dispozici ve dvou variantách: C-WS-0200R-Logus s jedním hmatníkem (2 tlačítka – nahoře a dole) C-WS-0400R-Logus se dvěma hmatníky (4 tlačítka – každý hmatník tlačítko nahoře a dole).    Oba typy ovl...
  • Ovladače na sběrnici CIB, design Logus  - ...trání a podobných aplikací můžeme využít ovladač C-WS-0200R-Logus s jedním hmatníkem (2 tlačítka – nahoře a dole) a C-WS-0400R-Logus se dvěma hmatníky (4 tlačítka – každý hmatník tlačítko nahoře a dole). Oba typy ovladačů jsou vybaven...
  • Lze C-WS-0400R-Logus použít venku? - Lze C-WS-0400R-Logus použít ve venkovním prostředí?  Je nějaký kryt/rámeček který má zvýšené krytí proti dešti?
  • Lze C-WS-0400R-Logus použít venku? - ...nou krabici, např. pro povrchovou montáž s vyšším krytím, strojek na ni připevnit půjde. (https://catalog.tecomat.cz/produkt/c-ws-0400r-logus)....