C-RS-0200R-Time, bílá/ledově bíláTXN 133 79.Ti01

C-RS-0200R-Time bílá/ledově bílá; CIB, přístroj otočný ovladač + tlačítko, čidlo teploty, 2x AI

DI 2x AI/DI
1x Tlačítko
DO
AI 2x AI/DI viz DI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR Rotační obousměrný inkrementální snímač
Obrázek Varianta Popis varianty
C-RS-0200R-Time, bílá/ledově bílá Barva: Bílá / ledová bílá
C-RS-0200R-Time, bílá/bílá Barva: Bílá / bílá
C-RS-0200R-Time, bílá/ledově šedá Barva: Bílá / ledová šedá
C-RS-0200R-Time, titanová Barva: Titanová
C-RS-0200R-Time, slonová kost/ledově bílá Barva: Slonová kost / ledová bílá
C-RS-0200R-Time, kávová/ledově opálová Barva: Kávová / ledová opálová
C-RS-0200R-Time, lungo/mléčná bílá Barva: Lungo / mléčná bílá
C-RS-0200R-Time, starostříbrná Barva: Starostříbrná
C-RS-0200R-Time, šampaňská Barva: Šampaňská
C-RS-0200R-Time, antracitová Barva: Antracitová
C-RS-0200R-Time, ocelová Barva: Ocelová
C-RS-0200R-Time; CIB, přístroj otočný ovladač + tlačítko, čidlo teploty, 2x AI, bílá/ledově bílá
Obj. číslo TXN 133 79.Ti01
Teco kód TXN 133 79.Ti01
Kategorie CFox - Time, Kryty a přístroje
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI0/DI0, AI1/DI1
Počet vstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny GND - zem modulu
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI0/DI0, AI1/DI1
Napětí 0-2 V
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-100 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
Napájení
Napájení z CIB - napětí 24/27 V DC
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 8 mA
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 13 mA
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 70 × 70 × 25 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP40 zepředu, IP20 zezadu
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice na stěnu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –10 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -10°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.3:2012
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Montáž
Popis montáže Modul se montuje do svislé polohy na standardní instalační krabici s roztečí upevňovacích šroubů 60 mm.

Postup:
  1. připojit vodiče k další elektroinstalaci
  2. přišroubovat modul ovladače na instalační krabici (pozor na polohu)
  3. sestavit kryty viz následující obrázek a zajistit příchytkou
  4. Nasunout otočný hmatník
Připojení
Popis připojení Modul ovladače s otočným ovládáním s možností připojení externích čidel je realizován jako standardní jednotka na dvouvodičovou sběrnici CIB, která zabezpečuje komunikaci a napájení celého modulu. Sběrnice CIB může mít libovolnou topologii a větvení až do vzdálenosti 500 m a až 32 jednotek na jedné větvi CIB. Masterem sběrnice CIB je základní jednotka FOXTROT s interním modulem CF-1140 nebo externí modul CF-1141, s verzi FW 1.8 a vyšší. Další informace jsou v příručce “Periferní moduly na sběrnici CIB” TXV 004 13.
Průřez připojovaných vodičů pevný (max) 0,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu SW konfigurace, obsluha a diagnostika modulu C-RS-0200R-ABB se provádí z programovacího prostředí MOSAIC. Modul je po připojení napájecího napětí sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa příslušného modulu je uvedena na typovém štítku na desce.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Schéma

PDF

C-RS-0200R-ABB Základní dokumentace

146,64 kB

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.