C-RQ-0600R-RHT-LOGUS, bílá, TBRTXN 133 61.02LTBR

C-RQ-0600R-RHT-LOGUS bílá; CIB, Interiérový snímač vlhkosti a teploty, 2x AI/DI

DI 2x AI/DI
DO
AI 2x AI/DI viz DI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR 1x Teplota
1x Relativní vlhkost
C-RQ-0600R-RHT-LOGUS; CIB, Interiérový snímač vlhkosti a teploty, 2x AI/DI, bílá
Obj. číslo TXN 133 61.02LTBR
Teco kód TXN 133 61.02LTBR
Kategorie CFox - LOGUS, Kryty a přístroje
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI/AI1, DI/AI2
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
DI: Vyvážený odporový vstup 2x 1k1 (tamper/0/1/tamper)
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Parametry čidla teploty
Teplota - Typ sensoru SHT31
Teplota - Rozsah měření –40 °C ÷ +125 °C
Teplota - Rozlišení 0,1 °C
Teplota - Přesnost měření typ. ±0,3 °C
Teplota - Doba ustálení 120 min.
Parametry čidla vlhkosti
Relativní vlhkost - Typ sensoru SHT31
Relativní vlhkost - Rozsah měření 0 ÷ 100 %RH
Relativní vlhkost - Rozlišení 1 % RH
Relativní vlhkost - Přesnost měření typ. ±2 %RH
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 15 mA
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 20 mA
Jištění interní Ano
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 55 × 27 × 20 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 3:2012 (mod IEC 60730-1:2010) - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice na stěnu
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +50 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.3:2012
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Montáž do instalační krabice pod víčko nebo pod zařízení v instalační krabici.
Připojení
Popis připojení Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Připojení napájení Pružinová svorka 0,14-0,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice s pružinovou svorkou 0,15-0,5 mm2, push-in
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován zprogramovacího prostředí MOSAIC nebo FoxTool.

Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-RQ-0600 - Základní dokumentace (cs, en)

188,91 kB

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs)

13,93 MB, (CS)

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.

  • Catalog - vyhledávání - ....tecomat.cz eviduji nedokonalost vyhledávání, např. když zadám: TXN 133 61.02LTIS tak mi to nic nenajde, přitom pod názvem C-RQ-0600R-RHT-LOGUS se produkt najde a má u sebe i barevnou variantu TIS šedá s objednacím kódem TXN 133 61.02LTIS. Díky TŠ...