C-RI-0401ITXN 133 47.92

C-RI-0401I; CIB, Teplota, intenzita osvětlení - venkovní provedení, IP54

DI
DO
AI
AO
COM
SENSOR Osvětlení
Teplota
Obrázek Varianta Popis varianty
C-RI-0401I
C-RI-0401I je kombinovaný snímač
- teploty
- osvětlení
na sběrnici CIB.

Modul je v plastovém provedení s kabelovou vývodkou a zvýšeným stupněm krytí, určen pro montáž do venkovního prostředí na svislou nosnou plochu.
Obj. číslo TXN 133 47.92
Teco kód TXN 133 47.92
Kategorie CFox - Exteriérové moduly, IP54/65
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
Parametry čidla teploty
Teplota - Typ sensoru Pt1000
Teplota - Rozsah měření -90°C ÷ 320°C
Teplota - Chyba měření < 2 % rozsahu
Teplota - Doba převodu 500 μs
Parametry čidla osvětlení
Osvětlení - Typ sensoru Fotodioda BPW21
Osvětlení - Rozsah měření 0 lx ÷ 50000 lx
Osvětlení - Chyba měření < 5 % rozsahu
Osvětlení - Teplotní koeficient ± 0,1 % plného rozsahu / °C
Osvětlení - Linearita měření ± 0,2 % plného rozsahu
Osvětlení - Opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,5 % plného rozsahu
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Maximální příkon < 0,5 W
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 25 mA
Napájení z CIB - interní jištění Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 150 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 74 × 125 × 39 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP54
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Venkovní
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –10 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Modul C-RI-0401I se montuje do svislé polohy na nosnou plochu kabelovou průchodkou směrem dolů. Doporučujeme místo chráněné před přímým slunečním zářením, čidlo není určeno pro měření přímého slunečního záření. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 13.
Připojení
Popis připojení Kombinovaný modul je realizován jako modul sběrnice CIB, která zabezpečuje komunikaci a napájení modulu. Sběrnice CIB může mít libovolnou topologii a větvení až do vzdálenosti 500 m a až 32 jednotek na jedné větvi CIB. Masterem sběrnice CIB je základní jednotka FOXTROT nebo modul, například CF- 1141.
Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.
Připojení napájení a systémové komunikace 2 vodičovým kabelem 4,5 - 7mm, průchodkou PG9
Připojení modulu Popis signálů

rudý (žlutý) vodič                         +CIB
černý (zelený) vodič                    - CIB
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-RI-0401I - Základní dokumentace

89,10 kB, (CS, EN)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • Měření intenzity venkovního osvětlení C-RI-0401I - ...ní intenzity venkovního osvětlení (POZOR!, nejedná se o čidlo oslunění, ale měření nepřímého osvětlení) je k dispozici modul C-RI-0401I, který je řešen jako samostatný modul s vyšším krytím na zeď. Modul má kromě čidla osvětlení také vyvedeno čidlo v...
  • Měření osvětlení - ...osvětlení a osvětlení v interiéru měříme pomocí modulu C-RI-0401S , resp. jeho různých variant, např. C-RI-0401R-design , C-RI-0401I....
  • Měření venkovní teploty - ...periferií s vhodným měřicím rozsahem. Venkovní teplotu lze také měřit kombinovaným snímačem s úrovní venkovního osvětlení C-RI-0401I, nebo s relativní vlhkostí C-RQ-0400I ....

Nejsou dostupná žádná data.