C-RC-0002R-LOGUS černáTXN 133 33.LTPM

C-RC-0002R-LOGUS černá; CIB, Nástěnný ovladač s LCD1, 3 tlačítka, čidlo teploty

DI 3x Tlačítko
DO 1x LED zelená
AI 1x AI
AO
COM 1x CIB slave
1x LCD displej
SENSOR 1x teplota interní
Obrázek Varianta Popis varianty
C-RC-0002R-Logus; bílá, TBR Barva: Bílá
C-RC-0002R-Logus, slonová kost, TMF Barva: Slonová kost
C-RC-0002R-Logus; ledová, TGE Barva: Ledová
C-RC-0002R-Logus; perleťový, TPE Barva: Perleťová
C-RC-0002R-LOGUS, hliníková, TAL Barva: Hliníková
C-RC-0002R-LOGUS, šedá, TIS Barva: Šedá
C-RC-0002R-LOGUS černá Barva: Zlatá
C-RC-0002R-LOGUS zlatá Barva: Černá
Modul C-RC-0002R je interierový ovladač s 3-místným 7-segmentovým LCD displej, 3 tlačítky a LED pro signalizaci. Je určen pro montáž na stěnu do instalační krabice pro ovládání teploty v místnosti. Připojuje se dvouvodičově na elektroinstalační sběrnici CIB Common Installation Bus®.

Má dvě části. Prví část je pohledová, na stěnu s ovládáním a displejem, druhá část - bužírkový modul - připojená přes plochý kabel se umisťuje do instalační krabice a slouží k připojení na CIB sběrnici.

Modul dále obsahuje dva měřicí vstupy. První je trvale připojen na interní čidlo teploty. Druhý vstup je vyveden pomocí vodičů na bužírkovém modulu a lze k němu připojit samostatné externí čidlo.
Obj. číslo TXN 133 33.LTPM
Teco kód TXN 133 33.LTPM
Kategorie CFox - LOGUS, Kryty a přístroje
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách +IN, -IN
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-100 kOhm
Pasivní snímač NTC Termistor 5k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 10k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 15k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 20k/25 °C (–40 až +125°C)
Parametry čidla teploty
Teplota - Popis měření Hlavní analogový vstup = Teplota interního sensoru
Doplňkový analogový vstup = Teplota exteního sensoru (dle použitého sensoru)
Teplota - Typ sensoru Pt1000
Teplota - Rozsah měření 0°C ÷ 50°C
Teplota - Rozlišení 0,1 °C
Teplota - Přesnost měření typ. ±0,5 °C
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Maximální příkon < 0,5 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 83 x 81 x 25 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice na stěnu
Pracovní poloha Vodorovná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +50 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu.

Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu.

Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách -25 °C až 70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa.

Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Modul čidla se montuje do instalační krabice pomocí upevňovacího šroubení. Při montáži a umístění modulu čidla je nutné dbát na to, aby při jeho následném provozování byly dodrženy provozní podmínky.
Připojení
Popis připojení Modul je realizován jako standardní jednotka na dvouvodičovou sběrnici CIB, která zabezpečuje komunikaci a napájení celého čidla. Připojení vodičů sběrnice se provádí na vodiče, které jsou vyvedeny na bužírkovém modulu (značení viz. Obr. 1).

Sběrnice CIB může mít libovolnou topologii a větvení až do vzdálenosti 500 m a až 32 jednotek na jedné větvi CIB. Masterem sběrnice CIB je základní jednotka PLC TECOMAT FOXTROT nebo externí master sběrnice CIB např. modul CF-1141. Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.
Připojení napájení a systémové komunikace Páskové ploché vodiče 0,15 / 0,5 mm2
Připojení CIB Vodiče 0,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu SW konfigurace, obsluha a diagnostika modulu C-RC-0002R se provádí z programovacího prostředí MOSAIC.

Upozornění:
Při  nesprávném zapojení svorek a nastavení propojek hrozí poškození modulu.


 
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-RC-0002R - Základní dokumentace

407,91 kB

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.