C-IT-0200R-Decente, antracitově černáTXN 133 20.OD02

C-IT-0200R-Decente, antracitově černá; CIB, Interiérový snímač teploty, 2x teplota (1x interní, 1x externí)

DI
DO
AI 1x AI (NTC12k, 0-100kΩ)
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR 1x Teplota
Obrázek Varianta Popis varianty
C-IT-0200R-Decente, sněhově bílá Barva: Sněhově bílá
C-IT-0200R-Decente, antracitově černá Barva: Antracitově černá
C-IT-0200R-Decente, hliníková Barva: Hliníková
C-IT-0200R-Decente, grafitová Barva: Grafitová
C-IT-0200R-Decente, zlatá Barva: Zlatá
C-IT-0200R-Decente, titanová Barva: Titanová
C-IT-0200R-Decente, černá matová Barva: Černá matová
C-IT-0200R-Decente, bílá matová Barva: Bílá matová
C-IT-0200R-Decente, sněhově bílá; CIB, Interiérový snímač teploty, 2x teplota (1x interní, 1x externí)
Obj. číslo TXN 133 20.OD02
Teco kód TXN 133 20.OD02
Kategorie CFox - DECENTE, Kryty a přístroje
Tagy Dočasně nedostupný, na dotaz
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina C)
Parametry platné pro vstupy na svorkách +IN, -IN
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Parametry čidla teploty
Teplota - Rozsah měření 0°C ÷ 50°C
Teplota - Rozlišení 0,1 °C
Teplota - Přesnost měření typ. ±0,5 °C
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Typický příkon 0,3 W
Maximální příkon < 0,5 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 56 x 26 x 16 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice na stěnu
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +50 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu.

Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu.

Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách -25 °C až 70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa.

Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Modul čidla se montuje do instalační krabice pomocí upevňovacího šroubení. Při montáži a umístění
modulu čidla je nutné dbát na to, aby při jeho následném provozování byly dodrženy provozní podmínky.
Připojení
Popis připojení Modul je realizován jako standardní jednotka na dvouvodičovou sběrnici CIB, která zabezpečuje komunikaci a napájení celého čidla. Připojení vodičů sběrnice se provádí na vodiče, které jsou vyvedeny na bužírkovém modulu (viz. obr 2).

Sběrnice CIB může mít libovolnou topologii a větvení až do vzdálenosti 500 m a až 32 jednotek na jedné větvi CIB. Masterem sběrnice CIB je základní jednotka PLC TECOMAT FOXTROT nebo externí master sběrnice CIB např. modul CF-1141. Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.

Sestava C-IT-0200R-Design:
1. Bužírkový modul
2. Čidlo teploty ve vybraném interiérovém designu
Připojení napájení a systémové komunikace Páskové ploché vodiče 0,15 / 0,5 mm2
Připojení modulu Návod k sestavení a instalaci C-IT-0200R-Design:
1. Připojte modul na sběrnici CIB.
2. Připojte externí senzor (pokud je použit) na příslušné vodiče bužírkového modulu.
3. Nasuňte konektor čidla teploty na špičky bužírkového modulu.
4. Vložte bužírkový modul do instalační krabice. Dbejte na to, aby nedošlo k odpojení konektoru čidla teploty od bužírkového modulu.
5. Upevňete design čidla teploty do instalační krabice
 
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa příslušného
modulu je uvedena na typovém štítku.

Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na ev elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-IT-0200R-Design - Základní dokumentace

71,33 kB

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.