C-ID-0011RTXN 143 05.90

C-ID-0011R; CIB, Nástěnný ovladač dotykový, 8 tlačítek, displej 128x 64 bodů

DI Viz AI
DO
AI 1x AI/DI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR Teplota
Vlhkost
Osvětlení
Obrázek Varianta Popis varianty
C-ID-0011R
C-ID-0011R; CIB, Nástěnný ovladač dotykový, 5 tlačítek, displej 128x 64 bodů
Obj. číslo TXN 143 05.90
Teco kód TXN 143 05.90
Kategorie CFox - Dotykové ovladače řady C-ID-0011R
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 1
Typ vstupu AI/DI - kombinovaný
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Napětí 0-2 V
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-100 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
Parametry čidla teploty
Teplota - Typ sensoru SHT40
Teplota - Rozsah měření –20 °C ÷ +70 °C
Teplota - Rozlišení 0,1 °C
Teplota - Přesnost měření typ. ±0,5 °C
Parametry čidla vlhkosti
Relativní vlhkost - Typ sensoru SHT40
Relativní vlhkost - Rozlišení 0,1 % RH
Relativní vlhkost - Přesnost měření ±4 %
Parametry čidla osvětlení
Osvětlení - Typ sensoru KPS-3227SP1C
Osvětlení - Rozsah měření 250 lx ÷ 1000 lx
Osvětlení - Přesnost měření >5% - informativní
Osvětlení - Chyba měření < 5 % rozsahu
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Maximální příkon 2 W
Odběr proudu maximální (mA) < 50 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 110 x 100 x27
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP40 zepředu, IP20 zezadu
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Na stěnu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teplota maximání (°C) +70°C
Provozní teplota minimální (°C) -20°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +85 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.3:2012
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008 (idt IEC 60068-2-6:2007), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Montáž do interiéru na stěnu
Připojení
Připojení napájení Přes systémovou sběrnici
Připojení CIB Push-In svorka 0,3 - 1 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-ID-0011R - Základní dokumentace

359,58 kB, (CS)
  • Univerzální skleněný ovladač C-ID-0011R - C-ID-0011R je univerzální grafický nástěnný ovladač s kapacitními tlačítky. Obsahuje čidlo teploty, vlhkosti a intenzity osvětlení, univerzální AI vstup pro připojení dalších čidel teploty (např. teplota podlahy, venkovní teplota), okenního kontaktu...

Nejsou dostupná žádná data.