C-DM-0006M-ILEDTXN 133 46

C-DM-0006M-ILED; CIB, 6 kanálový stmívací modul pro LED čipy, řízený zdroj proudu

DI
DO
AI
AO 6x stmívač LED čipů
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-DM-0006M-ILED
Modul C-DM-0006M-ILED je 6 kanálový řízený zdroj proudu pro přímé řízení jasu LED čipů tj. plynulé stmívání 0-100% v nastavitelných rozsazích 150 mA, 350 mA, 500 mA, 700 mA, které vytváří z externího napájecího zdroje 48 V DC/ 5A. Každý kanál lze ovládat samostatně. Lze jej využít také jako dvoukanálový RGB aktor, nebo pro dvoukanálové ovládání chromatičnosti bílého osvětlení apod.
Modul je určen do rozvaděče na DIN lištu a k základnímu modulu se připojuje přes dvouvodičovou sběrnici CIB Common Installation Bus®.
Obj. číslo TXN 133 46
Teco kód TXN 133 46
Kategorie CFox - Moduly na DIN lištu
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
AO - Parametry analogových výstupů
Počet analogových výstupů 6
Počet skupin analogových výstupů 2
Počet výstupů ve skupině 3
Parametry platné pro výstupy na svorkách LED1 - LED6
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Tepelná/výkonová ztráta modulu 5 W
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 17 mA
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 125 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 52 x 90 x 58 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu I, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Nástroje pro instalaci modulu (-) 3 mm, šroubovák plochý
Připojení modulu Napájecí napětí 4,5 - 48 V je potřeba zvolit s ohledem na použité LED světelné zdroje. Čím větší rozdíl mezi napětím zdroje a napětím LED světel, tím větší výkonová ztráta modulu a větší problém s chlazením. Výstupy pro LED světelné zdroje mají společný kladný napájecí pól (anodu) označenou jako LED+. U výstupů LED+ je nutné dodržet maximální proud jedné svorky 10 A, Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-DM-0006M-ILED - Základní dokumentace (cs)

992,65 kB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Schéma

C-DM-0006M-ILED

C-DM-0006M-ILED

61,73 kB
C-DM-0006M-ILED

C-DM-0006M-ILED

66,33 kB

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • C-DM-0006M-ILED - ...Teplotní jištění Ano Obr. 1 Vnitřní zapojení modulu C-DM-0006M-ILED    ...
  • Stmívání LED stropních panelů s proudem 1 A, modul C-DM-0006M-ILED - ...VAC s tímto výstupem, který je standardní součástí balení svítidla nepoužijeme a panel připojíme přímo na výstupy stmívače C-DM-0006M-ILED (dále v textu C-DM). Modul C-DM je osazen výstupy s max. proudem 700 mA, ale je možno výstupy LED1 a LED3...
  • Příklad stmívání výkonových LED čipů CREE modulem C-DM-0006M-ILED - ...ED páskům) je potřeba vhodně dimenzovat napájecí zdroj pro LED.   Požadavky na zdroj pro napájení LED Stmívač C-DM-0006M-ILED  umožňuje napájení ze zdroje 4,5 ÷ 48 VDC, s maximálním odebíraným proudem 4,2 A. Je vhodné vybra...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...dul pro LED pásky 12-24VDC, max. 4A/kanál C-DM-0006M-ULED 5,0 W TXN 133 46 C-DM-0006M-ILED; CIB, 6 kanálový stmívací modul pro LED čipy, řízený zdroj proudu C-DM-0006M-ILED 5,0 W...
  • C-DM-0006M-ULED - ...ulu C-DM-0006M-ULED – dojde ke zničení LED diod !! Tyto jmenovitým proudem napájené LED pásky se musí stmívat modulem C-DM-0006M-ILED .     Napájení LED Externí zdroj 12 nebo 24 VDC, ...
  • Stmívání LED se jmenovitým proudem 150, 350, 500 nebo 700 mA - ...í jasu proudově napájených LED zdrojů se jmenovitým napájecím proudem 150 mA, 350 mA, 500 mA, 700 mA máme k dispozici modul C-DM-0006M-ILED . Každý výstup lze nastavit samostatně a nezávisle. Napájecí napětí LED je v rozmezí 4,5 až 48 VDC (společné...
  • Stmívání LED napájených z proudového zdroje - ...vide; 300 lm), CRI až 80.   LED zdroje, pro které využijeme stmívání pomocí stmívačů s jmenovitým proudem (např. C-DM-0006M-ILED ) se používají stále častěji.  Velká část LED svítidel (např. velkoplošné LED panely, stropní a nástě...
  • Základní informace, pojmy - osvětlení a zdroje světla - ...konové napájené jmenovitým proudem (typ. 350, 500, 700, 1000 mA).  Stmívatelné řiditelným zdrojem proudu, viz modul C-DM-0006M-ILED .  Spínání zdrojů pro proudem buzené LED viz  tento článek . Stmívání proudem buzených LED vi...
  • Napájecí zdroj DR-60-24 - Napájecí zdroj DR-60-24 je síťový spínaný zdroj s pevným výstupním napětím 24 V, 2,5 A. Je určen pro napájení řídících systémů Foxtrot bez zálohování. Základní vlastnosti má společné se zdrojem DR-60-12 (rozměry, síťová část), který používáme např....