SC-1112.TTXN 111 12.T

SC-1112-T; RF rozhraní pro Wireless M-BUS, mód T

DI
DO
AI
AO
COM 1x TCL2
1x Wireless Mbus (T)
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
SC-1112.T
RFox2 master na DIN lištu (1M) Modul SC-1112.T je systémový komunikační modul umožňující rozšíření centrální jednotky o příjem a vysílání RF paketů protokolem Wireless M-Bus v režimech „T“ a „S“ (EN 13757-4). Obsluha tohoto modulu je realizována knihovnou WMBusLib ve vývojovém prostředí Mosaic. Centrální jednotky TECOMAT FOXTROT umožňují připojit až 6 systémových komunikačních modulů SC-11xx, které obsazují kanály CH5 – CH10.
Obj. číslo TXN 111 12.T
Teco kód TXN 111 12.T
Kategorie Foxtrot - Komunikační moduly (TCL2)
Tagy -
COM - Bezdrátová síť
Komunikační kmitočtové pásmo Mode T: 868,95 MHz, Mode S: 868,3 MHz
Vysílací výkon +14 dBm
Vstupní citlivost Mode T: -105 dBm Mode S: -109 dBm
Typ modulace 2-FSK
Komunikační rychlost Mode S: 32,768 kbps/2-FS, Mode T: 100 kbps/2-FSK
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25 %, –15 %
Typický příkon 1 W
Maximální příkon < 1 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 0,8 W
Odběr proudu maximální (mA) 85 mA
Jištění interní Ano
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 1M
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 18 x 95 x 58 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 3:2012 (mod IEC 60730-1:2010) - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely
Třída ochrany elektrického předmětu I, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -20°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.3:2012
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Připojení
Popis připojení Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku. Pokud je modul zapojen na konci TCL2 linky, je třeba použít zakončovací člen KB-0290. Adresa modulu na TCL2 sběrnici se nastavuje otočným přepínačem.Jako anténu lze použít každý typ určený pro pásmo 868 MHz sezakončením konektorem SMA (kolík).
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je obsluhován jako systémový sériový port, nastavení se provádí  v Manažeru  projektu programovacího prostředí Mosaic viz příručka TXV 004 12.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

SC-1112.T - Základní dokumentace

231,60 kB, (CS, EN)
PDF

SC-1112 - Základní dokumentace (cs)

589,60 kB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • Knihovna WMBusLib - Dobrý den, u modulu SC-1112.T je v dokumentaci odkazováno na obslužnou knihovnu WMBusLib. Kde tuto knihovnu najdu, nebo kde by se dala stáhnout. V průzkumníku knihoven v Mosaic ji nevidím. Děkuji